Wellcome to National Portal
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ২৭ ডিসেম্বর ২০২২

প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং শিরোনাম/ বিষয়                                                                                            ফাইল
০১ তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর বিধিবিধানসমুহ     ফাইল
০২ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি, জিআরএস সফটওয়্যার ব্যবহার ও তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ ফাইল
০৩ শুদ্ধাচার ও তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ ফাইল